Siirry suoraan sisältöön
Intersubjectivity » Blogi » Mikä on liiketoimintasuunnitelma?

Mikä on liiketoimintasuunnitelma?

Yrittäjäksi haluavan on hyvä tietää, mikä on liiketoimintasuunnitelma

Uuden yrityksen perustamiseen kuuluu olennaisena osana pohjatyön tekeminen, kuten suunnittelu. Yrityksen liikeideaa on hyvä jäsennellä ennen toiminnan aloitusta, jotta aloittamisen jälkeen on selvää, mikä yrityksen tavoite on ja millainen palvelu on kyseessä. Nämä seikat kuuluvat olennaisena osana yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan, jota tarvitaan muun muassa yrittäjää itseään, tulevia liikekumppaneita sekä esimerkiksi starttirahan hakemista varten. Lue eteenpäin, niin saat hyvät perustiedot siitä, mikä on liiketoimintasuunnitelma ja miten se kannattaa koostaa.

Mikä on liiketoimintasuunnitelma ja mitä siihen sisältyy?

Liiketoimintasuunnitelma sisältää yritystä koskevia keskeisiä tietoja, yrittäjän omaa osaamisen kuvausta sekä yrityksen tulevaisuuden suunnitelmia. Valmis liiketoimintasuunnitelma sisältää olennaisena tietona ainakin yrityksen perustiedot, joita ovat yrittäjän tai yrittäjien nimet, alustava yrityksen nimi-idea, yrityksen osoite sekä yrityksen päätoimiala ja yhtiömuoto. Näiden lisäksi perustietoihin kuuluu kuvaus liikeideasta lyhyesti siten, että siitä selviä yrityksen palvelu ja kohdeasiakas sekä tapa, jolla palvelu asiakkaalle myydään.

Koska yrityksen palvelu perustuu yleensä yrittäjän johonkin osaamisalueeseen, on tämän hyvä käydä ilmi myös liiketoimintasuunnitelmasta. Suunnitelmaan voi siis kuvailla yrittäjän osaamista, tai mikäli taustalla on useampi henkilö, voi tällöin kuvata tiimin kokonaisosaamista liiketoimintasuunnitelmaan. Hyviä yrittäjän omia liiketoimintasuunnitelmassa arvioitavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi tuloshakuisuus, määrätietoisuus, itsenäisyys sekä digiosaaminen. Suunnitelmassa voi punnita sitä, millaiset valmiudet oma kokemus ja osaaminen antavat palveluntuottajana toimimiseen.

Valmis liiketoimintasuunnitelma toimii mainoksena

Kuvailtaessa mikä on liiketoimintasuunnitelma, voidaan sitä lähestyä myös mainoksena tuleville liikekumppaneille tai asiakkaille. Liiketoimintasuunnitelmassa onkin jo hyvä pohtia sitä, millainen kohderyhmä tulevalla palvelulla on: onko kyseessä kuluttajalle vai toiselle yritykselle myytävä tuote tai palvelu, mitä tärkeimmät asiakasryhmät ovat ja millainen on tyypillinen asiakkaasi yleisellä tasolla kuvattuna? Suunnitelmassa on hyvä myös pohtia sitä, missä yrityksen markkinat maantieteellisesti sijaitsevat ja millainen potentiaalisen kohderyhmän koko palvelulla on.

Hyvin tehdyllä liiketoimintasuunnitelmalla on potentiaalia saada asiakas tunnistamaan jo yrityksen perustamisvaiheessa oma tarpeensa palvelulle tai hyötynsä palvelun ostamisesta. Muun muassa tämän vuoksi onkin tärkeää miettiä ja tietää etukäteen, mikä on liiketoimintasuunnitelma ja panostaa sen huolelliseen ja harkittuun tekemiseen.

Uhat, mahdollisuudet ja kehittymisnäkymät

SWOT-analyysi on monen yrittäjän hyödyntämä tapa analysoida oman osaamisen ja oman yritysidean uhkia, mahdollisuuksia ja kehittämisen kohteita. Analyysiin kuuluvat osa-alueet vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien tarkasteluun, ja näin yritysidean eri puolet tuleekin varsin perusteellisesti tarkasteltua jo suunnitteluvaiheessa. Analysointi auttaa myös valmistautumaan tulevaisuuden eri näkymiin. Samalla, kun liiketoimintasuunnitelmaa rakentelee rauhassa, voi esimerkiksi tilata hävikkiruokaa netistä ja keskittyä uppoutumaan oman unelman toteuttamiseen.

Rohkeat yrittäjät tunnistavat oman yritystoimintansa riskit ja punnitsevat niiden toteutumisen todennäköisyyksiä. Rohkeus ei kuitenkaan tarkoita tyhmyyttä, vaan riskien tunnistamisen lisäksi erilaisiin riskitekijöihin kannattaa ehdottomasti etukäteen myös varautua, mikä tuo turvaa ja vakautta yritystoiminnalle, vaikka kaikki ei aina menisikään juuri niin kuin alun perin on suunniteltu.

Nyt tiedät, mikä on liiketoimintasuunnitelma

Myynti ja markkinointi kuuluvat olennaisena osana yritystoimintaan ja oman palvelun saattamiseen myytäväksi. Liiketoimintasuunnitelmaa laatiessa onkin hyvä jo pohtia, millaiset markkinointiviestinnän keinot yrityksellä tulee olemaan käytössään, ja mistä keinoista on eniten hyötyä yrityksen palvelun kohdeasiakkaiden tapauksessa. Mieti ainakin, mistä parhaiten tavoitat asiakkaasi, mistä tai millä tavoin kohderyhmäsi haluavat palvelunsa ostaa sekä millaiset tarpeet asiakkaillasi on.

Tietenkin myös konkreettisia tavoitteita on hyvä olla, jotta niiden etenemistä voi seurata. Mieti siis liiketoimintasuunnitelmaa tehdessäsi, millaisia esimerkiksi henkilöstöä, asiakasmäärää tai liikevaihtoa koskevia tavoitteita sinulla on yrityksen toiminnan tuleville 3-5 vuodelle. Tavoitteita tukevat erilaiset laskelmat, joita kannattaa tehdä liittyen rahoitukseen, kannattavuuteen ja myyntilaskelmiin.

Liiketoimintasuunnitelman konkreettiseen osaan kuuluu lisäksi suunnitelma yrityksen fyysisestä sijainnista, toimitiloista sekä alkuvaiheessa tarvittavista hankinnoista tai investoinneista. Samalla hyvä on pohtia, millaista rahoitusta ja esimerkiksi millaisia vakuutuksia tarvitset toiminnallesi tai itsellesi yrittäjänä. Mieti lisäksi, tarvitsetko palvelullesi tai tuotteillesi joitain oikeuksia, kuten rekisteröintiä, tavaramerkkejä, patentteja tai mallisuojia. Nyt, kun tiedät, mikä on liiketoimintasuunnitelma, onkin seuraavaksi tärkein askel siirtyä käytännön pariin. Muista, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Tämä sivusto käyttää evästeitä taatakseen sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen